Zmagania Sylwestra z Tableau

Dowolny kształt w Tableau

Postawiłem sobie zadanie stworzenie dowolnego kształtu za pomocą którego można byłoby pokazać informację w oderwaniu od współrzędnych geograficznych. Zastanawiałem się cóż mógłbym na początek narysować – wybór padł na byka ( podpowiedź od syna ). No to do dzieła – w dowolnym programie graficznym rysujemy nasz obrazek składający się z kształtów którym chcemy przypisywać miary oraz zapisujemy do do postaci *.svg Mając ten plik skorzystałem z programu InSkape w którym to po zaimportowaniu pliku spłaszczyłem krzywe beziera do punktów i tak utworzony plik zapisałem w formacie z którego wyciągnąłem dane o współrzędnych punktów. Pozostało już tylko zapisać je w pliku *csv i efekt końcowy:

krowa

Mapa powiaty ( native )

W poprzednim wpisie o powiatach w Tableau pisałem o wykorzystaniu GQIS oraz bazy PostGIS w przygotowaniu punktów geograficznych wyznaczających granicę kształtów. Aby uzyskać dane geometryczne w postaci Multipolygonów akceptowanych przez bazę Firebird wystarczy podczas eksportu danych z QGIS wybrać opcję zapisu danych do *.csv w postaci geometri WKT a nie punktów xy.

Baza danych OpenSource Firebird – plik z danymi Geocoding.fdb zlokalizowany jest w: \Dokumenty\xxx\My Tableau Repository\Local_Data\. Aby się do niego dostać skorzystałem z darmowej aplikacji Flamerobin, oczywiście wcześniej musiałem zainstalować serwer Firebird. A tak wygląda baza od środka:

flamerobin

W kolejnym kroku zidentyfikowałem w bazie tabele, ich zawartość oraz relacje. Na tej podstawie przygotowałem dane o takiej samej strukturze i zaimportowałem je w przypadku powiatów do tabel „County”, „LocalDataCounty” oraz CountySynonyms”.

firebird_select

Jeszcze tylko ustawienie bazy read_only i voilà:

Powiaty_tableau_legacy

 

Wszystkie województwa:

powiaty

powiaty

 

Dla województwa mazowieckiego:

 

mazowieckie

Niestety, baza geocoding.fdb jest bazą lokalną bez możliwości eksportu do Tableau Public więc nie zaprezentuję tutaj wersji interaktywnej. Zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie szybkość i wygoda w działaniu, możliwość korzystania z poprawionych geometrii województw.

Aktualnie pracuję nad problemem dużej ilości identycznych nazw gmin, które powodują brak możliwości skutecznej wizualizacji danych w Tableau – jeżeli masz pomysł jak można sobie z tym poradzić to napisz do mnie.